Befolkningsveksten i Norge 1769 - 1990
Årstall
Folkemengde
Prosent av folkemengden i tettbygde strøk
1769
723 600
8,9
1801
883 000
8,8
1815
885 000
9,8
1835
1 194 000
10,8
1855
1 490 000
16,9
1875
1 813 000
24,4
1890
2 000 000
31,3
1900
2 240 000
35,7
1920
2 650 000
45,3
1930
2 814 000
47,3
1950
3 278 000
52,2
1990
4 247 000
72,4
Kilde: Statistisk sentralbyrå.  Tallene er avrundet