Registrert emigrasjon fra Europa   1830 - 1915 
   
  Land med utvandring   
  ( 1914 grenser)
  Antall utvandrere  i millioner
  England 
  11,4
  Italia
  9,9
  Irland
  7,3
  Østerrike-Ungarn
  5,0
  Tyskland 1
  4,8
  Spania
  4,4
  Russland 2
  3,1
  Portugal
  1,8
  Sverige
  1,2
  Norge
  0,8
  Finland
  0,4
  Frankrike
  0,4
  Danmark
  0,4
  Sveits
  0,3
  Nederland
  0,2
  Belgia
  0,2
  Totalt fra Europa
  51,7
 Kilde: Dudley Baines: Emigration from Europe 1815-1930 
1 Inkluderer vestlige deler av Polen  
2 Inkluderer østlige deler av Polen