Digitalskolen - Norsk motstand under andre verdenskrig

| Det norske flyvåpen

Ved krigens begynnelse hadde hær og marine hvert sitt flyvåpen, men fra 1941 ble det etablert en "felleskommando". I 1944 ble "Luftforsvaret" opprettet som en selvstendig, tredje forsvarsgren.

RESSURSER OG OPPBYGGING | Det norske flyvåpen besto i 1940 av 4 sjøfly, noen små speiderfly og et personell på 150 mann. Sommeren 1940 var det umulig å få britisk hjelp til å bygge ut et norsk flyvåpen - de hadde mange nok oppgaver å ta seg av fra før. En del norske flygere ønsket å gå inn i Royal Air Force som frivillige, men norske militære og politiske myndigheter ville at vi skulle sette opp norske enheter. Det antok man var viktig for å synliggjøre for resten av verden og ikke minst overfor den norske befolkningen at kampen skulle fortsette.

I Canada fikk Norge muligheten. På en flyplass i Toronto begynte man  i september 1940 opplæring av norske flygere. Treningsleiren ble kalt "Little Norway". Man greidde etter hvert å skaffe nødvendig utstyr og instruktører og i april 1941 kunne den første norske avdeling settes inn som en del av det britiske flyvåpen. Tilgangen på unge nordmenn som ønsket opplæring var stor og ved utgangen av 1941 hadde det norske flyvåpenet et personell på 1600. Det økte ytterligere og ved krigens slutt hadde Luftforsvaret 80 fly og et personell på vel 2700. | Ialt mistet 288 mann livet under krigen på grunn av innsats i det norske flyvåpen.

KAMPINNSATS | Norske sjøfly stasjonert på Island hadde som viktig oppgave å drive ubåtjakt og å eskortere konvoier til og fra Nord-Russland. Det krevde lange turer med stor risiko. Fra 1942/43 ble avdelingen overført til Skottland, senere til Shetland. Oppdragene var de samme som før, men nå var havstrekningene som de skulle vokte enda større, riktignok også ved hjelp av større fly. | Det ble foretatt en rekke farefulle landinger i Norge for å bringe hjem folk på hemmelige oppdrag eller for å redde nordmenn som måtte flykte fra tyskerne. | Norske fly var også på tokt på kontinentet og var engasjert i forsvaret av Sør-England. Under et alliert raid med landgang ved den franske kystbyen Dieppe vant de en betydelig seier. Da skjøt norske fly ned 15 tyske fly og tapte 6 av sine egne. Ingen norske flygere mistet livet i denne operasjonen.

Nordmennene hevdet seg svært bra og ialt skjøt norske jagerfly ned 252 fiendlige fly, ødela eller skadet sannsynligvis ytterligere 193 fly. I tillegg kommer med sikkerhet 5, muligens 8 ubåter som ble ødelagt og 10 ubåter som ble delvis skadet. |  
Videre


| Digitalskolen, Historisk institutt © Universitetet i Bergen ved Olaug Engesæter.