Barn fra Telavåg 
under andre 
verdenskrig 
-hvordan ble hverdagen endret? 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Oppgave i edb og historie
Historisk institutt, Universitetet i Bergen, våren 1998

Jenny Christin Heggvik
 
 
 

Bilder hentet fra Gyldendal Bilder, nr. 6, 1945.