UiB : HF : AHKR : KarkKarkkontoret har kurs for   
Organisatorar                   
Lokale karkadministratorar
Lærarar                           
Planlagde kurs                

 Postadresse: Universitetet i Bergen, Institutt for AHKR, Kark, Postboks 7800, 5020 Bergen
Besøksadresse: Dokkeveien 2B, 3.etasje, rom 308
Telefon: 55588939 - 55588946 Fax: 55588600 E-post: kark@uib.no